Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting. X overlegt namelijk geen dividendnota’s, zodat zij niet aannemelijk maakt dat en zo ja hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 Wet RO).

X is een Duits beleggingsfonds. Zij heeft geen vi in Nederland voor de VPB en is verder in Nederland ook niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Volgens X heeft zij recht op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting over de (boek)jaren 2012-2014 omdat zij vergelijkbaar is met een fbi. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het Duitse X geen recht heeft op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021 (19/00104, V-N 2021/17.10) merkt de rechtbank op dat het vrije verkeer van kapitaal niet wordt belemmerd door de omstandigheid dat buiten Nederland gevestigde beleggingsinstellingen niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling van de afdrachtvermindering. Zij zijn namelijk in Nederland niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op teruggaaf van DB. X overlegt namelijk geen dividendnota’s, zodat zij niet aannemelijk maakt dat en, zo ja hoeveel Nederlandse DB is ingehouden. Daardoor is ook niet komen vast te staan dat de teruggevraagde belasting ten laste van X is ingehouden. Aan de vraag of X objectief vergelijkbaar is met een fbi, komt het hof niet toe. Het gelijk is aan de inspecteur. X gaat in cassatie en stelt daarbij dat dividendnota’s bij ingezeten fbi’s ‘hoogst zelden’ worden opgevraagd, dat zij alleen structureel opgevraagd worden bij vrijgestelde lichamen en dat dit van algemene bekendheid is. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie, na conclusie van A-G Wattel, zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 1

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Dividendbelasting

Editie: 27 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

91

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen