Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X geen vertrouwen kan ontlenen aan een boekenonderzoek uit 1995. X toont niet aan dat goedkeuring is gegeven voor toepassing van het verlaagde tarief.

Fiscale eenheid X neemt in 2006 een bedrijf over dat vislokvoeders produceert. Sinds 2011 produceert X geen vislokvoeders meer. Op grond van een boekenonderzoek uit 1995 hanteert X het verlaagde omzetbelastingtarief in de BTW-aangiften over 2013 tot en met 2017. In het hoger beroep is uitsluitend in geschil of X op grond van het vertrouwensbeginsel het verlaagde tarief toe mag passen op het vislokvoer.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X geen vertrouwen kan ontlenen aan een boekenonderzoek uit 1995. X toont niet aan dat goedkeuring is gegeven voor toepassing van het verlaagde tarief. In het rapport van het boekenonderzoek is geen uitlating gedaan over het toepasselijke tarief op vislokvoer. Van een impliciete goedkeuring, voor de toepassing van het verlaagde tarief, is geen sprake. X' beroep is vooralsnog gegrond vanwege de ontvankelijkheid van het door haar ingestelde incidenteel hoger beroep.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67b

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Wet op de omzetbelasting 1968 Tab 1-A art. a

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

206

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen