Hof Amsterdam oordeelt dat de naheffingsaanslag accijns en de rentebeschikkingen terecht en zonder procedurele fouten aan X zijn opgelegd. Ook heeft de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.

X is strafrechtelijk veroordeeld voor illegale handel in sigaretten. De inspecteur legt X voor het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten en rooktabak een naheffingsaanslag accijns op. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het FIOD-dossier niet tijdig is overlegd en dat derhalve niet alle stukken kunnen worden gebruikt. Op basis van de tijdig ingediende stukken oordeelt de rechtbank dat X de onveraccijnsde sigaretten voorhanden heeft gehad. In hoger beroep is in geschil of de naheffingsaanslag terecht, zonder procedurele fouten en tot het juiste bedrag is opgelegd. X is van mening dat het FIOD-dossier door het oordeel van de rechtbank niet tot de gedingstukken behoort en dat derhalve aan X op basis van deze stukken geen naheffingsaanslag kan worden opgelegd.

Hof Amsterdam oordeelt dat de naheffingsaanslag accijns en de rentebeschikkingen terecht en zonder procedurele fouten aan X zijn opgelegd. Ook heeft de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd. De rechtbank heeft in haar uitspraak niet geoordeeld dat het FIOD-dossier niet tot de processtukken kan worden gerekend. Hier bestaat ook geen grond voor. X beschikte zelf ook over dit dossier en is derhalve niet in zijn verdediging geschaad. Op basis van de vrije bewijsleer kunnen de bewijsmiddelen uit de strafzaak in de fiscale zaak gebruikt worden. De inspecteur maakt aannemelijk dat X de onveraccijnsde sigaretten voorhanden heeft gehad of daar in ieder geval bij betrokken is geweest. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de accijns 2

Wet op de accijns 51

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 27 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

164

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen