De grootste nadelen van het richtlijnvoorstel hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen zijn dat Nederlandse beleidskeuzes op fiscaal gebied deels buiten werking worden gesteld doordat de belastingstelsels van de andere lidstaten moeten worden geaccepteerd, en de grote impact van het richtlijnvoorstel voor de uitvoering. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Eerste Kamer. Enkele fracties hebben vragen gesteld over het eerder door de Europese Commissie gedane voorstel (V-N 2023/43.11).

In het algemeen ziet het kabinet voordelen in het faciliteren van grensoverschrijdend ondernemen door middel van een one stop shop. Echter, een one stop shop is slechts een middel om de andere regels van dit richtlijnvoorstel te faciliteren. In dit geval is het kabinet kritisch ten aanzien van de gevolgen en de grootte van de geschetste voordelen van het richtlijnvoorstel. Het kabinet verwacht dat het richtlijnvoorstel concurrentieverstoring en fiscale arbitragemogelijkheden met zich meebrengt. Dit vindt het kabinet ongewenst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1042

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen