Rechtbank Gelderland oordeelt dat het verlies aftrekbaar is als negatief resultaat uit overige werkzaamheden, omdat de inspecteur de mogelijkheid van een objectieve voordeelsverwachting bewust open heeft gehouden.

X koopt eind 2017 30 computers voor het rekenkundig creëren (‘minen’) van Bitcoins. Ondanks deze investering van € 140.653 zijn de computers nooit geleverd. De verkoper is inmiddels door de strafrechter veroordeeld wegens oplichting. In geschil is of X de kosten kan aftrekken.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het verlies aftrekbaar is als negatief resultaat uit overige werkzaamheden, omdat de inspecteur de mogelijkheid van een objectieve voordeelsverwachting bewust open heeft gehouden. X claimt vergeefs een proceskostenvergoeding op basis van zijn werkelijke kosten. Het standpunt van de inspecteur was niet bij voorbaat kansloos. Het minen van Bitcoins is een nieuw fenomeen en de fiscale gevolgen daarvan zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het beroep van X is gegrond. Hij krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn ook een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

567

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen