Rechtbank Limburg vernietigt de aanslagen OZB gebruikersbelasting, rioolheffing en zuiveringsheffing bedrijven voor het leegstaande kantoorpand van X.

Belanghebbende, X en zijn echtgenote zijn gezamenlijk eigenaar van een kantoorpand waarin ze tot 18 januari 2018 een notarispraktijk uitoefenden. Sinds die tijd staat het pand leeg. In geschil is of X in 2023 belastingplichtig is voor de lokale gebruikersbelastingen: OZB gebruikersbelasting, rioolheffing en zuiveringsheffing bedrijven.

Rechtbank Limburg vernietigt de aanslagen OZB gebruikersbelasting, rioolheffing en zuiveringsheffing bedrijven voor het leegstaande kantoorpand van X. De onroerende zaak stond letterlijk leeg en langdurig zonder resultaat te koop en te huur. Omdat van vrijwillig gekozen leegstand, bouw, verbouw of gebruiksklaar maken van de onroerende zaak geen sprake was en er geen werkzaamheden werden verricht die de ingebruikname van de onroerende zaak door X of een ander tot doel hadden, kan niet worden gesproken van gebruik als bedoeld in art. 220 Gemeentewet. De aanslag OZB gebruikersbelasting is ten onrechte opgelegd. De rechtbank past dezelfde redenering toe op de rioolheffing en zuiveringsheffing voor bedrijven, aangezien het begrip "gebruik" voor deze heffingen niet expliciet is gedefinieerd en dus aangesloten kan worden bij de OZB.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Gemeentewet 220

Instantie: Rechtbank Limburg

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

202

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen