Minister Jetten voor Klimaat en Energie en staatssecretaris Van Rij van Financiën hebben het wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van het plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten op basis van verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L 261 I). In het wetsvoorstel is de inframarginale elektriciteitsheffing vormgegeven als rijksbelasting. De voorgestelde wijze van belastingheffing is voldoening op aangifte. Het wetsvoorstel moet in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt deels terug tot en met 1 december 2022. De wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

257

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen