Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar met de in hoger beroep verstrekte informatie alsnog aannemelijk heeft gemaakt dat de opbrengstlimiet voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet is overschreden.

X krijgt aanslagen riool- en afvalstoffenheffing 2019 opgelegd. Hij stelt dat de opbrengstlimieten zijn overschreden en bepaalde posten in de begrotingen van de heffingen niet zijn te volgen. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat onvoldoende inzicht is gegeven in wat bepaalde ramingen in de begrotingen voorstellen, en de opbrengstlimieten zijn overschreden. De rechtbank verklaart de verordeningen rioolheffing 2019 en afvalstoffenheffing 2019 van de gemeente Bloemendaal onverbindend.

Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar met de in hoger beroep verstrekte informatie alsnog aannemelijk heeft gemaakt dat de opbrengstlimiet voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet is overschreden. Dit ondanks het feit dat de cijfers in de programmabegroting op het eerste gezicht een andere indruk wekten. Met de toelichting die de heffingsambtenaar in hoger beroep heeft gegeven, is aannemelijk dat zijn cijfers zijn terug te voeren op de programmabegroting en dat er per saldo geen sprake is van een limietoverschrijding. Het verschil tussen de begroting en de cijfers in deze zaak wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage die de gemeente Bloemendaal heeft ontvangen van twee andere gemeenten waarmee zij samenwerkt binnen een gemeenschappelijke regeling. Er is gelet op het voorgaande geen reden de aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing te vernietigen. Het hof draait de beslissing van de rechtbank terug, behalve de beslissing om de heffingsambtenaar te veroordelen in betaling van het griffierecht aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15.33

Gemeentewet 228a

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

142

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen