Rechtbank Zeeland-West-Brabant halveert de WOZ-waarde van het perceel grasland van X omdat de taxatie van de heffingsambtenaar op geen enkele manier is onderbouwd.

X is eigenaar en gebruiker van een perceel grasland met grotendeels bestemming ‘agrarisch met natuur en landschapswaarden of natuur’. De WOZ-waarde 2021 is vastgesteld op € 444.000.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant halveert de WOZ-waarde van het perceel grasland van X omdat de taxatie van de heffingsambtenaar op geen enkele manier is onderbouwd. De stukken van de hertaxatie van de heffingsambtenaar ontbreken evenals de onderbouwing van de gehanteerde prijs per m² van € 10. De rechtbank kan niet beoordelen of die gehanteerde prijs per m² niet te hoog is. Gelet op de wijziging van het bestemmingsplan op 2 januari 2020 heeft de heffingsambtenaar de situatie terecht beoordeeld naar de toestand aan het begin van het belastingjaar (1 januari 2021). Omdat X zijn agrarische bedrijf in het voorjaar van 2020 heeft gestaakt, bestaat in 2021 geen recht meer op de cultuurgronduitzondering. De heffingsambtenaar heeft die terecht niet toegepast. De stelling van de heffingsambtenaar dat ten onrechte een bouwblok niet in de waardering is betrokken, laat de rechtbank buiten beschouwing. De rechtbank stelt de WOZ-waarde vast op € 222.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken 2

Wet waardering onroerende zaken 18

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Agro

317

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen