Advocaat-generaal Pauwels onderschrijft het oordeel van Hof Den Haag dat de WOZ-waarde van het hotel in aanbouw moet worden vastgesteld op de waarde exclusief BTW.

X bv is eigenaar van een hotel dat op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 in aanbouw is. In geschil is of de WOZ-waarde 2020 dient te worden bepaald inclusief of exclusief BTW. Hof Den Haag oordeelt dat de vervangingswaarde moet worden vastgesteld exclusief BTW, omdat belanghebbende (de eigenaar) de aan haar in rekening gebrachte BTW in aftrek kan brengen.

Advocaat-generaal Pauwels onderschrijft het oordeel van Hof Den Haag dat de WOZ-waarde van het hotel in aanbouw moet worden vastgesteld op de waarde exclusief BTW. Het hof is volgens de A-G uitgegaan van een juiste rechtsopvatting. In de bijlage bij zijn conclusie zet de A-G uiteen dat voor de behandeling van de component omzetbelasting bij het bepalen van de vervangingswaarde voor objecten in aanbouw op grond van art. 17 lid 4 Wet WOZ de subjectieve omzetbelastingpositie van de eigenaar bepalend is. Dit brengt mee dat de BTW buiten beschouwing moet blijven voor zover de eigenaar die BTW kan aftrekken. De andersluidende maatstaf in uitlatingen die zijn gedaan in de wetgeschiedenis, is volgens de A-G niet leidend bij de uitleg van art. 17 lid 4 Wet WOZ, omdat de uitleg op basis van de (duidelijke) wettekst, wetssystematiek en jurisprudentie prevaleert boven de uitleg op basis van die uitlatingen. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van B&W ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

247

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen