De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft het eerder gepubliceerde standpunt van 27 oktober 2023, V-N Vandaag 2023/2561, over de verhoging van het overeengekomen gegarandeerd kapitaal van een KEW aangepast. In het standpunt was alleen als oorzaak vermeld een verhoging van het kapitaal na een eerdere verlaging. Dit heeft tot vragen geleid. Daarom is het standpunt aangepast.

Verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal is volgens de kennisgroep mogelijk, mits het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op geen enkel moment hoger is dan het gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012. Verhoging leidt dan niet tot verlies van het overgangsregime.

Als het overeengekomen kapitaal van een KEW op 31 december 2012 na die datum wordt verhoogd naar een kapitaal dat hoger is dan het overeengekomen kapitaal op 31 december 2012 leidt die verhoging wel tot een fictieve uitkering in de zin van art. 10bis.4 lid 3 onderdeel h Wet IB 2001 en verlies van de eerbiedigende werking van art. 10bis.2 lid 1 Wet IB 2001.

Dit is alleen anders als verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal plaatsvindt op grond van een "normale en gebruikelijke" optieclausule die al op 31 december 2012 in de overeenkomst was opgenomen.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 10.bis.2

Wet inkomstenbelasting 2001 10bis.4

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

268

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen