De Hoge Raad oordeelt dat de redenering van het hof ondeugdelijk is. Enerzijds omdat niet in geschil is dat X voor de maximale parkeerduur wel had betaald en anderzijds omdat alleen parkeerbelasting kan worden nageheven als die niet op aangifte is voldaan.

Aan X is een naheffingsaanslag in de parkeerbelasting opgelegd omdat zijn auto langer dan een uur stond op een plaats waar met betaling van parkeerbelasting maximaal een uur mag worden geparkeerd. Het Hof heeft geoordeeld dat de overschrijding van de maximale parkeerduur van een uur niet betekent dat er geen naheffingsaanslag kan worden opgelegd. Vast staat immers dat parkeerbelasting die op aangifte moest worden voldaan niet is betaald, aldus het Hof. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de redenering van het hof ondeugdelijk is. Enerzijds omdat niet in geschil is dat X voor de maximale parkeerduur wel had betaald en anderzijds omdat alleen parkeerbelasting kan worden nageheven als die niet op aangifte is voldaan. X parkeerde langer dan dan één uur, zodat hij volgens de verordening niet was gehouden ook voor de tijd daarna parkeerbelasting op aangifte te voldoen. Het beroep is slechts in zoverre gegrond (zie ook 20/03717). Volgt verwijzing naar Hof ’s-Hertogenbosch.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Gemeentewet 225

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hoge Raad

Editie: 14 maart

34

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen