Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Rijnvarende X geen recht heeft op PVV-vrijstelling en op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan de afgegeven A1-verklaring. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Kapitein X is Rijnvarende en verricht in 2017 werkzaamheden voor zijn in Liechtenstein gevestigde werkgever. De Svb geeft een A1-verklaring af voor de periode 6 februari 2016-31 augustus 2018. In zijn IB-aangifte 2017 claimt X vrijstelling van PVV. De inspecteur is van mening dat X geen recht heeft op PVV-vrijstelling. Ook heeft X geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Rechtbank Noord-Nederland is het eens met de inspecteur.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2023/19.1.2) oordeelt dat Rijnvarende X geen recht heeft op PVV-vrijstelling en ook niet op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan de afgegeven A1-verklaring. Dat deze nog niet onherroepelijk vaststaat in verband met X' beroep in cassatie is daarbij niet van belang. Er bestaat geen recht op PVV-vrijstelling. Nu X zijn werkzaamheden niet binnen het grondgebied van Liechtenstein heeft verricht, bestaat ook geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Verder maakt X ook niet aannemelijk dat zijn loon in Liechtenstein is onderworpen aan een belastingheffing naar het inkomen. Het hof verwerpt verder X' stelling dat de Liechtensteinse rechter bevoegd is met betrekking tot het geschil over de Nederlandse belasting- en premieheffing. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 38

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Premieheffing, Sociale zekerheid algemeen

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

111

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen