Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de premies voor een Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aftrekbaar zijn omdat de Duitse verzekeraar geen aangewezen verzekeraar is.

Belanghebbende, X, heeft de Duitse nationaliteit en woont sinds 31 juli 2007 in Nederland. Per 1 januari 2013 sluit X een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af bij een Duitse verzekeraar en trekt in zijn aangiftes IB/PVV 2017, 2018 en 2019 de betaalde AOV-premies af. De inspecteur weigert de aftrek. In geschil is of X recht heeft op aftrek van de Duitse premies.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de premieaftrek terecht is geweigerd omdat X de polis - die niet aan de algemeen geldende voorwaarden voldoet – ná zijn immigratie heeft afgesloten. Bovendien is de Duitse verzekeraar geen toegelaten aanbieder. Er is geen sprake van discriminatie want X was op het moment van het afsluiten van de polis net als iedere binnenlands belastingplichtige, ongeacht de nationaliteit, in de gelegenheid om een vrije keuze te maken voor een verzekering en een verzekeraar. De beroepen van X zijn ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 2.126

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

251

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen