Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de uitspraak op bezwaar niet naar de persoon hoefde te sturen die het bezwaar indiende en naar de juiste gemachtigde heeft gestuurd. Het beroep is te laat ingesteld. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar.

Belanghebbende, X, komt in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Gelderland waarin zijn beroepen niet-ontvankelijk zijn verklaard wegens termijnoverschrijding.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de uitspraak op bezwaar niet naar de persoon hoefde te sturen die het bezwaar indiende en naar de juiste gemachtigde heeft gestuurd. Het beroep is te laat ingesteld. Nadat hij van de formele gemachtigde van X krijgt dat het dossier is overgedragen aan S heeft de inspecteur de uitspraak op bezwaar aan deze S verzonden. Het hof acht het niet aannemelijk dat S zonder medeweten en aanwijzing van X na 2 april 2020 de behandeling van het dossier heeft overgenomen. De omstandigheid dat de volmacht schriftelijk pas bevestigd is na 4 november 2020 maakt dit niet anders, nu een volmacht ook mondeling of stilzwijgend kan worden verleend (art. 3:61 lid 1 BW). Nu de uitspraak op de juiste wijze is bekendgemaakt, is niet in geschil dat het beroep te laat is ingediend. Het hof merkt op dat de door de gemachtigde aangevoerde omstandigheden (drukte en wanorde op kantoor door coronamaatregelen, gezondheidsproblemen van S en collega) geen verschoonbare termijnoverschrijding opleveren. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 3:41

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

723

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen