Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de persoonlijke omstandigheden van onvoldoende gewicht zijn om te kunnen spreken van afwezigheid van alle schuld. X had contact met de Belastingdienst kunnen opnemen, waarna hij het kenteken van zijn kampeerwagen door een derde online had kunnen laten ontschorsen.

X is houder van een geschorste kampeerwagen. Ondanks de schorsing is op 25 september 2019 met elektronische camerabeelden gebruik van de weg geconstateerd. In geschil is de MRB-naheffing over 27 september 2018 tot en met 26 september 2019, alsmede de 100% verzuimboete van € 2348. Rechtbank Noord-Nederland verlaagt de boete conform het standpunt van de inspecteur tot € 587 (25%). X stelt in hoger beroep dat het gebruik van de camper noodzakelijk was vanwege een medisch noodgeval. Zijn schoonmoeder had haar pols gebroken en zijn eigen personenauto had op dat moment een lege accu.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de persoonlijke omstandigheden van onvoldoende gewicht zijn om te kunnen spreken van afwezigheid van alle schuld (avas). X had contact met de Belastingdienst kunnen opnemen, waarna hij het kenteken door een derde online had kunnen laten ontschorsen. De boete van € 587 is passend en geboden, maar wegens het overschrijden van de redelijke termijn wordt deze verder gematigd tot € 469 (20%). Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 35

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

285

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen