Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belanghebbenden geen recht hebben op teruggaaf van dividendbelasting. Dit geldt zowel voor de periode dat de teruggaafregeling van toepassing is als voor de periode waarin de afdrachtsvermindering van toepassing is.

Belanghebbenden, zeventien buitenlandse entiteiten, verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting. Zij stellen daarbij dat zij vergelijkbaar zijn met een fiscale beleggingsinstelling. Verder zijn zij van mening dat, ten aanzien van de teruggaafregeling, geldt dat het KA Deka-arrest van de Hoge Raad (HR 23 oktober 2020, 16/03954, 17/02428, 19/01141, V-N 2020/54.14) geen volledig rechtsherstel biedt en dat de vervangende betaling op diverse onderdelen onverenigbaar is met het EU-recht. Voor het regime van de afdrachtsvermindering stellen zij dat het X Inc.-arrest van de Hoge Raad (HR 9 april 2021, 19/00104, V-N 2021/17.10) een onjuiste interpretatie en toepassing van het EU-recht geeft.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belanghebbenden geen recht hebben op teruggaaf van dividendbelasting. Dit geldt zowel voor de periode dat de teruggaafregeling van toepassing is als voor de periode waarin de afdrachtsvermindering van toepassing is. De rechtbank overweegt daarbij dat het KA Deka-arrest niet in strijd is met het EU-recht en dat belanghebbenden niet hebben ingestemd met een vervangende betaling. Ook verwerpt de rechtbank het beroep op de uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch (Hof 's-Hertogenbosch 26 oktober 2022, 21/00402, V-N 2022/51.6) inzake KA Deka. Verder blijkt uit het X Inc.-arrest dat buiten Nederland gevestigde beleggingsinstellingen niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling van de afdrachtvermindering. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Beleggingsinstellingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 11a

Wet op de dividendbelasting 1965 10

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Dividendbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 16 februari

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen