Rechtbank Gelderland oordeelt dat de antwoorden op vragen over de door X opgegeven verliezen aangemerkt kunnen worden als nieuw feit dat navordering rechtvaardigt.

Belanghebbende, X, houdt zich bezig met de ontwikkeling van een stuk grond in het buitenland met als doel het bouwen en exploiteren van een appartementencomplex. X leent een bedrag van € 500.000 uit aan C voor de bouw van het complex en gaat later met dezelfde persoon een licentieovereenkomst aan.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de antwoorden op vragen over de door X opgegeven verliezen aangemerkt kunnen worden als nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Tot die tijd was er voor de inspecteur geen aanleiding om de twijfelen aan de door X ingediende aangifte. Dat in de aangifte een groot verlies is aangegeven, zonder dat zelfstandigenaftrek is geclaimd, in combinatie met een hoog salaris uit dienstbetrekking, maakt het voorgaande niet anders. Deze situatie heeft zich bij X immers al eerder voorgedaan. De inspecteur heeft bij het opleggen van de navorderingsaanslag terecht de verliezen gecorrigeerd. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een investering in een licentierecht waar hij op mocht afschrijven. Er is sprake van een kapitaalverstrekking waarop X niet kan afschrijven. De latere licentieovereenkomst heeft geen betrekking op een immaterieel activum maar ziet op het verstrekken van zekerheid voor de lening. Het beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Navordering.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 16 februari

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen