Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat op het aanslagbiljet slechts één boete, één boetebedrag en één overtreden voorschrift – dat van art. 67f AWR – staat. Er is dus geen boete voor het overtreden van art. 10a AWR opgelegd. De BTW-suppletie mag als wilsafhankelijk materiaal niet worden gebruikt als bewijs voor de boete.

De fiscale eenheid A bv, B bv c.s (hierna A bv) draagt over 2013 € 59.915 te weinig btw af. In 2017 heeft A bv dit erkend, nadat de inspecteur bij een boekenonderzoek had gevraagd of er nog BTW gesuppleerd moest worden en zo ja, hoeveel. In geschil is of bij de naheffing vervolgens terecht vergrijpboetes zijn opgelegd. Op grond van art. 10a AWR en art. 67f AWR zijn twee boetes van (uiteindelijk) elk € 5000 opgelegd. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is deze dubbele beboeting niet in strijd met het 'ne bis in idem'-beginsel. De art. 10a-boete ziet namelijk op het niet tijdig informeren van de inspecteur en de art. 67f-boete ziet op het niet tijdig volledig betalen. A bv gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat op het aanslagbiljet slechts één boete, één boetebedrag en één overtreden voorschrift – dat van art. 67f AWR – staat. Er is dus – ondanks het aankondigen daarvan door de inspecteur – geen boete voor het overtreden van art. 10a AWR opgelegd. Alles wat is aangevoerd over het al dan niet tijdig en/of juist suppleren behoeft daarom geen behandeling meer. De opgelegde boete is uitsluitend gebaseerd op de door A bv aan de inspecteur verstrekte informatie en de suppletie. Dit wilsafhankelijke materiaal mag niet worden gebruikt als bewijs voor de boete. Volgens het nemo teneturbeginsel (zie HR 24 september 2021, 19/01550, V-N 2021/40.16) kan niemand namelijk worden gedwongen om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. De boete wordt vernietigd. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt A bv ook een immateriële schadevergoeding van € 1000.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Algemene wet inzake rijksbelastingen 10a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 23 november

59

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen