Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet onzorgvuldig handelt door zonder nader onderzoek de door X zelf verstrekte gegevens in een voorlopige aanslag IB/PVV te betrekken. Tevens zien de maand- en jaargrenzen voor vrijwilligerswerk op het totaal van de vergoedingen en de kostenvergoedingen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

X geniet in 2016 een AOW-uitkering en is actief als vrijwilliger voor een politieke partij. Als raadscommissielid ontvangt X een vrijwilligersvergoeding van in totaal € 1795, bestaande uit € 1495 presentiegeld en € 300 kostenvergoeding. Ondanks dat de SVB geen loonheffing op zijn uitkering heeft ingehouden, claimt X een groot bedrag aan te verrekenen loonheffing, resulterend in een voorlopige teruggaaf van € 3211. In geschil is of dit later terecht is gecorrigeerd bij de definitieve aanslag en of de € 1500-jaargrens voor vrijwilligerswerk, conform X' standpunt, exclusief de kostenvergoeding is. Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep stelt X dat er een ‘bug’ (floating-point) in het aangifteprogramma zit.

Hof Den Haag (V-N 2021/18.1.2) oordeelt dat de inspecteur niet onzorgvuldig handelt door zonder nader onderzoek de door X zelf verstrekte gegevens in een voorlopige aanslag te betrekken (zie HR 25 februari 2011, 09/03966, V-N 2011/13.12). De 'bug' in het aangifteprogramma heeft X niet aannemelijk gemaakt, zodat het zorgvuldigheidsbeginsel ook in zoverre niet is geschonden. Uit de wettekst en de wetsgeschiedenis volgt voorts dat de maand- en jaargrenzen voor vrijwilligerswerk zien op het totaal van de vergoedingen en de kostenvergoedingen. Op de zitting is wel gebleken dat X recht heeft op een € 77 hogere kostenaftrek, zodat zijn beroep in zoverre gegrond is. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 2

Wet inkomstenbelasting 2001 3.96

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 23 november

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen