De geheimhoudingskamer van Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt, anders dan de rechtbank, dat er geen zwaarwegende redenen zijn om de stukken niet te verstrekken aan X.

De inspecteur legt aan X aanslagen schenkbelasting op en handhaaft de aanslagen in bezwaar. X gaat in beroep. De geheimhoudingskamer van de rechtbank oordeelt dat het beroep van de inspecteur op geheimhouding van bepaalde stukken op de voet van art. 8:29 Awb gerechtvaardigd is.

De geheimhoudingskamer van Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt, anders dan de rechtbank, dat er geen zwaarwegende redenen zijn om de stukken niet te verstrekken aan X. De inspecteur moet de stukken alsnog inbrengen. De betreffende paragrafen bevatten geen argumenten of onderbouwingen die niet reeds in de gedingstukken worden behandeld of in de aangehaalde bronnen staan. De inhoud overstijgt de omvang van het debat tussen partijen niet en bevat geen uitingen van meningsvormen binnen de Belastingdienst.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 9 januari

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen