Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat verdamping van benzine geldt als verloren gaan van een accijnsgoed. Meetverschillen of verschillen door temperatuurschommelingen betekenen geen verloren gaan.

X en Y leveren benzine aan tankstations in Nederland. Bij de levering van benzine vindt verdamping plaats. De damp wordt verdreven en teruggevoerd naar de tankwagens en door X en Y overgebracht naar een accijnsgoederenplaats. Daar wordt de damp in vloeibare vorm teruggebracht en gevoegd bij de overige benzine. Naast verdamping is er sprake van meetverschillen en verschillen door temperatuurschommelingen. Voor al deze verschillen vragen X en Y de betaalde accijns terug. In geschil is of de teruggaaf terecht is geweigerd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de teruggaaf terecht is geweigerd. De rechtbank overweegt dat de benzine weliswaar verloren is gegaan in de zin van art. 71 WA, maar de exacte hoeveelheid kan door X en Y niet worden aangetoond, ondanks dat de damp wordt opgevangen om weer tot benzine te worden verwerkt. Bij meetverschillen en verschillen door temperatuurschommelingen geldt dat er geen sprake is van verloren gaan. Indien de oorspronkelijke temperatuur weer wordt bereikt zal er eenzelfde hoeveelheid aanwezig zijn als voorheen. Ook een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de accijns 71

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 9 januari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen