Rechtbank Den Haag oordeelt dat een gezonde lunch niet valt onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen. De Arbowet ziet namelijk alleen op veiligheid en gezondheid in relatie met de arbeid. Een gezonde lunch valt hier niet onder. Het feit dat de werkgever de maaltijden in haar Arbobeleid heeft opgenomen maakt dit niet anders.

Werknemers van werkgever kunnen in 2017 en 2018 dagelijks kosteloos lunchen in het bedrijfsrestaurant. De lunchmaaltijden zijn afgestemd met een diëtiste, bevatten een minimum hoeveelheid groente en geen toevoegingen zoals zout, suiker en e-nummers. Werkgever heeft een beleidsverklaring gezonde voeding en neemt daarin het standpunt in dat gezonde voeding een cruciaal onderdeel van Arbobeleid is. Een arts bedrijfsgeneeskunde en een bedrijfsarts hebben verklaard dat de aangebonden maaltijden passen binnen het preventie en gezondheidsprogramma van werkgever. Werkgever heeft de maaltijden ten laste van de vrije ruimte in de WKR gebracht en vervolgens in een bezwaar tegen de aangifte het standpunt ingenomen dat de maaltijden gericht zijn vrijgesteld als Arbovoorziening.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een gezonde lunch niet valt onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorziening. De Arbowet ziet immers alleen op verplichtingen die samenhangen met veiligheid en gezondheid bij de arbeid. Dit geldt ook voor eigen Arbobeleid. Een maaltijd ziet op de gezondheid van de werknemer in het algemeen en valt dan ook niet onder de verplichtingen op grond van de Arbowet. Hierbij neemt de rechter in aanmerking dat de loonbelasting een specifieke regeling kent voor waardering van maaltijden op de werkplek.

Ook de verwijzing naar een (inmiddels ingetrokken) besluit op grond waarvan onder meer een cursus stoppen met roken voor de loonheffingen onder Arbobeleid kon worden gebracht treft geen doel, omdat een dergelijke cursus als doel heeft de werkplek rookvrij te houden en de werkgever verplicht is daarvoor te zorgen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 3.8

Wet op de loonbelasting 1964 13

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 8.4a

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 9 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  1138
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen