Hof Arnhem-Leeuwarden laat in hoger beroep de verklaringen die de heer X tijdens het boekenonderzoek heeft afgelegd buiten beschouwing bij de beoordeling van de vergrijpboetes. Er kan dus in het midden blijven of de cautie gegeven had moeten worden.

De heer X is zelfstandig werkzaam als arbeidsdeskundige. Bij een boekenonderzoek worden veel fouten gevonden in de door hem zelf gevoerde administratie. De omzet en kosten zijn voor geschatte bedragen opgegeven. X heeft namelijk verklaard ‘dat hij gewoon maar wat had opgegeven’. Vanwege grove schuld worden bij de navordering 25% vergrijpboetes van € 4054 en € 8201 opgelegd. Rechtbank Gelderland matigt de boetes ambtshalve met 5% wegens het overschrijden van de redelijke termijn. X stelt in hoger beroep dat hem geen cautie is gegeven en dat zijn accountant het eerste halfjaar van 2011 alsnog heeft ingeboekt en dat hij in die periode dus € 7007 aftrekbare kosten heeft gemaakt.

Hof Arnhem-Leeuwarden laat de verklaringen die X heeft afgelegd buiten beschouwing bij de beoordeling van de boetes. Er kan dus in het midden blijven of de cautie gegeven had moeten worden. De handelwijze van X kan in ieder geval worden gekwalificeerd als een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid (vgl. HR 23 juni 1976, 17.879, BNB 1976/199), waardoor het aan zijn grove schuld is te wijten dat de primitieve aanslagen te laag waren. Zo is veel omzet niet in de administratie verantwoord en zijn veel kosten en afschrijvingen geboekt, waarvoor - nog steeds - geen begin van bewijs is geleverd. De aanslag over 2011 wordt alsnog verlaagd met een afschrijving van € 3815 en X krijgt alsnog een bezwaarkostenvergoeding. Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  490
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen