Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de handelingen van X en degene met wie hij ging carpoolen meer behelsden dan alleen het onmiddellijk instappen.

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Nijmegen. X stelt dat sprake was van onmiddellijk instappen van degene met wie hij carpoolde.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de handelingen van X en degene met wie hij ging carpoolen meer behelsden dan alleen het onmiddellijk instappen. Uit verklaringen blijkt dat beiden met hun auto arriveerden in de gemeente Nijmegen alwaar de reisgenoot van X is uitgestapt met het voornemen de parkeerbelasting te gaan voldoen en daarna bij X in te stappen. Deze (uitvoerings)handelingen vormen niet een daadwerkelijk instappen in de auto van X. De reisgenoot van X stond kennelijk nog niet klaar toen de parkeercontroleur hem aansprak. Verder zijn op de foto’s van de naheffing geen personen te zien in de auto van X. Het moet ervoor worden gehouden dat X na het stilzetten van de auto om onduidelijk gebleven redenen is uitgestapt. Het hof ziet hier een bevestiging in dat sprake is geweest van meer handelingen dan alleen het daadwerkelijk instappen in de auto van X. De naheffingsaanslag parkeerbelasting is dus terecht aan X opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 8 juni

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen