Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X wordt geconfronteerd met een heffing die hoger is dan het werkelijk behaalde rendement. Daarom dient een op rechtsherstel gerichte compensatie overeenkomstig het kerstarrest geboden te worden door aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement.

X geeft in zijn aangifte IB/PVV 2017 een rendementsgrondslag aan van € 1.113.200. Tot deze grondslag behoort een in Frankrijk gelegen appartement. De inspecteur legt een aanslag op met een box 3-heffing van € 4.304. Hierbij is rekening gehouden met een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting van € 10.996. In geschil is of de inspecteur bij de berekening van het box 3-inkomen van het werkelijk rendement dient uit te gaan. Voorts is in geschil of hij een te lage aftrek heeft verleend voor het Franse appartement.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een op rechtsherstel gerichte compensatie overeenkomstig het kerstarrest geboden dient te worden, door aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. Dit leidt tot een heffing van € 3.512. De heffing over het Franse appartement is nihil en daarom wordt geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Het hoger beroep van X is gegrond.

Lees ook het Dossier Box 3, onderdeel Rechtsherstel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 24

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 juli

312

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen