De Hoge Raad oordeelt dat het Gemeenschappelijk Hof van de Cariben de stelling van X nv over de onzakelijkheid van de lening had moeten behandelen. Dat het hof dit niet heeft gedaan leidt echter niet tot cassatie.

X nv ontvangt een lening van haar Zwitserse moeder. In 2011 staakt X nv haar activiteiten en treedt zij in liquidatie. Voor het jaar 2012 doet zij geen aangifte winstbelasting. De inspecteur legt daarom ambtshave een aanslag winstbelasting 2012 op. X doet daarop alsnog aangifte. De inspecteur legt uiteindelijk een aanslag op naar een winst van Afl. 500.500, waarbij hij de schuld van Afl. 750.100 aanmerkt als een belaste vrijval van de schuld aan haar Zwitserse moeder. X nv is het hier niet mee eens en stelt in hoger beroep dat sprake is van een onzakelijk lening. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba oordeelt dat de inspecteur het bedrag van Afl. 500.500 terecht tot de winst heeft gerekend. X nv gaat in cassatie en stelt daarbij dat het hof niet is ingegaan op de stelling dat sprake is van een onzakelijke lening.

De Hoge Raad oordeelt dat het Gemeenschappelijk Hof van de Cariben de stelling van X nv over de onzakelijkheid van de lening had moeten behandelen. Dat het hof dit niet heeft gedaan leidt echter niet tot cassatie. Volgens de Hoge Raad slaagt X nv er namelijk niet in om overtuigend aan te tonen dat de geldverstrekking van meet af aan een onzakelijke lening vormt. De bewijslast hiertoe rust op X nv omdat zij niet de vereiste aangifte heeft gedaan. Uit de gedingstukken blijkt dat X nv onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat de geldverstrekking als onzakelijke lening moet worden aangemerkt. Ook als het hof de stelling van X nv had behandeld had het hof niet tot een ander oordeel kunnen komen.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Vennootschapsbelasting

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

217

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen