De Hoge Raad gaat in deze zaak uitgebreid in op de regels van de massaalbezwaarprocedure, geeft daarbij richtsnoeren en wijst op de beperkte reikwijdte van een collectieve uitspraak op bezwaar. Verder beslist de Hoge Raad dat het woon-werkverkeer ook bij veel thuiswerken kwalificeert als privégebruik. De mogelijkheid voor werknemers om thuis te werken brengt geen wijziging in het karakter van de ritten die zij maken tussen hun woning en het kantoor van hun werkgever als zij niet thuis maar op kantoor werken. 

X bv leaset in 2011-2017 auto’s die zij ter beschikking stelt aan haar werknemers. X bv is van mening dat de toepassing van de forfaitaire BTW-regeling voor het privégebruik tot een te hoge BTW-heffing leidt en stelt dat de basiskosten van de lease volledig zakelijk zijn en de meerkosten van het privé-rijden de enige privékosten zijn. Verder is X bv van mening dat het woon-werkverkeer zakelijk is, omdat haar werknemers thuis kunnen werken. Aangezien werknemers vaak naar klanten toe moeten en de keuze hebben thuis te werken, komen ze slechts naar kantoor uit zakelijke overwegingen. De inspecteur weigert de door X bv gevraagde BTW-teruggave. Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X bv dat het woon-werkverkeer in haar situatie niet als privégebruik kwalificeert. Verder behoren niet alleen de variabele uitgaven tot de maatstaf van heffing voor het privégebruik, maar ook de vaste uitgaven die aan dat gebruik dienen te worden toegerekend. X bv en de Staatssecretaris van Financiën gaan in cassatie.

De Hoge Raad gaat eerst uitgebreid in op de regels van de massaalbezwaarprocedure, geeft daarbij richtsnoeren en wijst op de beperkte reikwijdte van een collectieve uitspraak op bezwaar. Het kan daarbij alleen gaan om kwesties die geen nadere beoordeling vergen van de individuele omstandigheden van het geval. Inhoudelijk oordeelt de Hoge Raad dat het woon-werkverkeer ook bij veel thuiswerken kwalificeert als privégebruik. De mogelijkheid voor werknemers om thuis te werken, brengt geen wijziging in het karakter van de ritten die zij maken tussen hun woning en het kantoor van hun werkgever als zij niet thuis maar op kantoor werken. Dat werknemers hun werkzaamheden thuis kunnen uitoefenen, brengt niet met zich dat de belangen van de onderneming van X bv eisen dat deze voor dit vervoer van de werknemers zorgt. De Hoge Raad bevestigt ook het oordeel van het hof dat niet alleen de variabele uitgaven tot de maatstaf van heffing voor het privégebruik behoren, maar ook de vaste uitgaven die aan dat gebruik moeten worden toegerekend. De beroepen in cassatie zijn ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 21 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

4348

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen