Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de oplossing gepresenteerd voor de getroffen ouders in de CAF 11-zaak. Snel neemt het advies en de aanbevelingen van de Adviescommissie uitvoering toeslagen over. Immateriële en materiële schade worden gecompenseerd. Dit staat in een brief van Snel aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste conclusie van het deeladvies van de Adviescommissie is dat de Belastingdienst in de CAF 11-zaak vooringenomen heeft gehandeld en dat de gebruikelijke middelen van rechtsbescherming daar geen of onvoldoende bescherming tegen boden. De Adviescommissie spreekt daarnaast van institutionele vooringenomenheid. De grenzen van de handhaving zijn doelbewust opgezocht en volgens Snel overschreden.

Maatregelen worden in gang gezet om een situatie als bij CAF 11 te voorkomen. Snel wil de toeslagenorganisatie omvormen tot een uitvoeringsorganisatie die de burger centraal stelt, betrouwbaar is en vakmanschap toont. Zo is de Belastingdienst al gestart met een cultuurprogramma, waarbij zal worden gesproken over, en gereflecteerd op, het gewenste gedrag.

De Adviescommissie gaat voor het einde van 2019 in haar eindoordeel nog in op de vraag of er verandering en verbetering van het bestuurlijk proces en de rechtsbescherming van burgers mogelijk is om herhaling te voorkomen. Daarnaast zal de Adviescommissie, evenals de ADR, nog ingaan op de vraag hoe de institutionele vooringenomenheid heeft uitgewerkt in andere CAF-zaken en of ook daar compensatie aan de orde is. De Kamer wordt hierover na het kerstreces 2019 geïnformeerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  407
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen