Het Tweede Kamerlid Snels (GroenLinks) heeft een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin wordt voorgesteld om de heffing van dividendbelasting zeker te stellen door invoering van een conditionele eindafrekeningsverplichting bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing, grensoverschrijdende fusie, grensoverschrijdende splitsing en grensoverschrijdende aandelenfusie. Als het wetsvoorstel wet wordt, geldt terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2020, 12.00 uur.

Momenteel gaat bij de genoemde grensoverschrijdende reorganisaties de dividendbelastingclaim verloren. Dit wetsvoorstel beoogt de heffing van dividendbelasting alsnog zeker te stellen ingeval de (latente) winstreserves als gevolg van een grensoverschrijdende reorganisatie overgaan naar twee typen jurisdicties, te weten: Staten die geen met de Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing op dividenden kennen; en Staten die bij binnenkomst de (latente) winstreserves aanmerken als gestort kapitaal (‘step-uplanden’).

Het wetsvoorstel bevat een aanvullende maatregel die inhoudt dat een vennootschap die is opgericht naar buitenlands recht en die ten minste twee jaar in Nederland is gevestigd, ná de verplaatsing van de zetel (feitelijke leiding) naar het buitenland nog gedurende een periode van tien jaar voor de toepassing van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt geacht in Nederland te zijn gevestigd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 13 juli

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen