Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat alle bewijsmiddelen die de inspecteur met betrekking tot de woonplaats van X heeft ingebracht tot bewijs moeten worden uitgesloten. Dit leidt er toe dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X in Nederland woont.

Naar aanleiding van zijn emigratie naar Zwitserland in 2001 is aan X een conserverende IB-aanslag opgelegd in verband met de fictieve vervreemding van zijn ab in B bv. In 2011 wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden, waarop X de aandelen B bv voor € 21,4 mln verkoopt. In 2015 ontvangt de inspecteur per e-mail de tip dat X niet naar Zwitserland is geëmigreerd en legt hij een IB-navorderingsaanslag 2011 op aan X. X is het hier niet mee eens. Na enkele procedures over de te verstrekken gegevens, is uiteindelijk onder andere in geschil of het recht van X op een eerlijk proces is geschonden en of zijn woonplaats in Nederland is gelegen. De inspecteur blijft bij zijn standpunt dat hij bepaalde stukken niet wil schonen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat alle bewijsmiddelen die de inspecteur met betrekking tot de woonplaats van X heeft ingebracht tot bewijs moeten worden uitgesloten. Dit leidt er toe dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X in Nederland woont. Daarbij overweegt het hof dat onvoldoende duidelijk is wat überhaupt de aanleiding was om een onderzoek in te stellen naar de woonplaats van X. Het hof vernietigt dan ook de navorderingsaanslag. Verder kent het hof aan X een integrale proceskostenvergoeding van € 80.000 toe. Volgens het hof heeft de inspecteur bij het opleggen van de navorderingsaanslag en in de bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure daarna in vergaande mate onzorgvuldig gehandeld. Verder merkt het hof nog op dat de inspecteur verschillende malen zeer lichtvaardig met de waarheid is omgesprongen en bepaalde stukken pas zeer laat heeft ingebracht. De gevraagde vergoeding van € 170.000 wordt niet toegekend, omdat X geen nota’s van zijn advocaat heeft overgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit proceskosten bestuursrecht 2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 4

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

733

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen