Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen.

Dit conceptwetsvoorstel bewerkstelligt onder meer een wijziging van de regels voor de plaats van heffing van btw over de zogenoemde intracommunautaire afstandsverkopen. Met ingang van 1 januari 2021 worden deze goederenleveringen belast in de lidstaat waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om de buitenlandse btw over deze internetverkopen in de eigen lidstaat aan te geven en te betalen via het éénloketsysteem. De belastingdiensten van de lidstaten gaan die btw dan onderling verrekenen. Het wetsvoorstel bevat een tegemoetkoming voor kleinere ondernemers die grensoverschrijdende afstandsverkopen verrichten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de toepassing van de niet-Unieregeling uitgebreid tot alle diensten verricht door niet in de Unie gevestigde ondernemers aan consumenten in de lidstaten, waarvoor de btw verschuldigd is in deze lidstaten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de toepassing van de Unieregeling uitgebreid tot alle diensten verricht door in de Unie gevestigde ondernemers aan consumenten in de andere lidstaten, wanneer de btw op basis van de bestaande regels verschuldigd is in die lidstaten. De btw-vrijstelling voor ingevoerde kleine zendingen waarvan de intrinsieke waarde niet meer bedraagt dan € 22, vervalt. Wel wordt een bijzondere regeling geïntroduceerd voor afstandsverkopen vanuit derdelandsgebieden of derdelanden ingevoerde goederen (“invoerregeling”). Het gaat bij de invoerregeling om afstandsverkopen van buiten de Unie in pakketjes met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150.

Belanghebbenden kunnen reageren op deze internetconsultatie tot 30 oktober 2019.

Lees ook het thema Grensoverschrijdende btw: Goederen of diensten (ver)kopen in het buitenland.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 oktober

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen