De Tweede Kamer heeft een advies van de parlementair advocaat gevraagd over de vermogensrendementsheffing (V-N 2019/34.7). In een brief waarmee de Kamer op 1 oktober 2019 heeft ingestemd wordt nu een nadere toelichting gegeven.

Een juridisch advies van de parlementair advocaat kan helpen zicht te krijgen op de rechtspositie van box 3-belastingplichtigen. In de adviesaanvraag wordt nu ook een vraag opgenomen met betrekking tot de Belastingdienst. Indien de enige weg de individuele weg van bezwaar is, dan ontstaat mogelijk een enorm aantal procedures. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk bij de Belastingdienst.

Belastingplichtigen die proefprocedures zijn gestart kunnen besluiten een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Een andere zienswijze is dat box 3-belastingplichtigen tegen de individuele uitspraak rechtstreeks kunnen opkomen bij het EHRM.

De Commissie Financiën heeft reeds verkennend gesproken met de parlementair advocaat.

Lees ook het thema Box 3.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 3 oktober

  494
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen