Per 22 april 2024 treedt een deel van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen V-N 2023/37.24) in werking. Het betreft de regeling voor nabestaanden van overleden kinderen van een gedupeerde aanvrager van kinderopvangtoeslag die bij leven recht zouden hebben gehad op de tegemoetkoming van de kindregeling.

Deze overleden kinderen worden ook “gezien” en daarmee erkend. Als tastbare vorm van erkennen, naast de erkenningsbrief, krijgen de nabestaanden een vrij te besteden geldbedrag. Deze toekenning is gelijk aan de tegemoetkoming die aan levende kinderen onder de kindregeling wordt toegekend.

Deze in de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen opgenomen regeling is nog gewijzigd in de Overige fiscale maatregelen 2024 (V-N 2024/4.3.2).

De regeling voor nabestaanden van overleden kinderen is uitvoerbaar vanaf 22 april 2024.

Wetsartikelen:

Wet hersteloperatie toeslagen 2.14b

Wet hersteloperatie toeslagen 2.9

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

197

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen