Een werkgroep van het Ministerie van Financiën heeft aan de hand van de 31 evaluaties van fiscale regelingen tussen 2010 en 2018 geïnventariseerd welke informatie de evaluaties opleveren en wat hiermee wordt gedaan in de beleidsvorming. De staatssecretaris heeft het eindrapport aan de Tweede Kamer gestuurd.

In het rapport wordt aanbevolen om in de evaluatieprogrammering prioriteit te geven aan kwaliteit boven kwantiteit. Om te zorgen dat de evaluaties meer toegevoegde waarde hebben, dient meer aandacht te worden besteed aan de instrumentkeus (is een regeling terecht vormgegeven als fiscale regeling?). Waar mogelijk moet eerder worden begonnen met dataverzameling, zodat de effecten van regelingen beter kunnen worden vastgesteld. Evaluaties met heldere conclusies kunnen nog meer als basis dienen voor de politieke beleidsvorming.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  289
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen