Binnenkort wordt gestart met het steekproefsgewijs opvragen van de huren van woningen die zijn gerealiseerd met behulp van een heffingsvermindering. Als blijkt dat de huren van woningen die gebouwd zijn met een heffingsvermindering op korte termijn sterk zijn verhoogd na een eerste verhuring, is er de mogelijkheid om een heffingsvermindering in te trekken. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op Kamervragen.

Bij indiening van de aanvraag voor een definitieve investeringsverklaring, na afronding van de investering, moet de verhuurder aantonen of de aanvangshuur van de woning daadwerkelijk onder de aftoppingsgrens of liberalisatiegrens ligt. Met deze definitieve investeringsverklaring kan de verhuurder een bedrag in mindering brengen op de verschuldigde verhuurderheffing. Jaarlijks de huur controleren van elke woning die gerealiseerd is met behulp van een heffingsvermindering is uitvoeringstechnisch moeilijk realiseerbaar. De huur van een woning kan pas sterk verhoogd worden indien de eerste bewoner besluit de huur van de woning stop te zetten.

De Kamervragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over de kortingen aan verhuurders op de verhuurderheffing in onder meer Rotterdam.

Wetsartikelen:

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 1.6

[Nieuwsbron]

Rubriek: Verhuurderheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  139
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen