De Kennisgroep niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over het herleven van fiscaal partnerschap indien het ingediende echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard. Zodra de niet-ontvankelijkverklaring onherroepelijk is geworden, herleeft volgens de kennisgroep het fiscaal partnerschap.

In de casus dient een echtpaar op 11 november 2021 een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Op dezelfde datum schrijft de man zich uit op het woonadres. De rechtbank verklaart het echtscheidingsverzoek op 1 maart 2022 niet-ontvankelijk. De niet-ontvankelijkverklaring is op 1 juni 2022 onherroepelijk geworden. Ook na 1 maart 2022 staan beide belastingplichtigen op een ander woonadres ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Het echtpaar is in ieder geval elkaars fiscale partner tot 11 november 2021, in de periode tot 1 juni 2022 zijn zij geen fiscale partners, maar vanaf 1 juni 2022 herleeft het fiscaal partnerschap. Als zij geen fiscale partners meer willen zijn, moet opnieuw een verzoek tot echtscheiding worden ingediend.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 8 april

Informatiesoort: VN Vandaag

516

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen