Rechtbank Den Haag stelt vast dat de door de inspecteur gehanteerde berekeningsmethode inderdaad de meest voordelige is voor X en sluit zich daar bij aan. X heeft recht op de door hem gevraagde compensatie van renteschade.

Het box 3-inkomen van X is voor het jaar 2018 vastgesteld volgens de ‘oude berekeningsmethode’. De inspecteur licht X in over het Besluit rechtsherstel box 3, maar zegt dat de oude methode gunstiger voor hem is. De inspecteur gaat daarbij uit van een grondslag sparen en beleggen van € 478.408 en rekent met een forfaitair rendement van 0,12%. In geschil is of de beschikking rechtsherstel, waarin is beslist dat X een recht heeft op (aanvullend) rechtsherstel juist is vastgesteld. X verzoekt onder andere om compensatie van renteschade.

Rechtbank Den Haag stelt vast dat de door de inspecteur gehanteerde berekeningsmethode inderdaad de meest voordelige is voor X en sluit zich daar bij aan. De inspecteur is echter uitgegaan van een te hoge grondslag. De grondslag sparen en beleggen wordt lager vastgesteld. X heeft met toepassing van art. 8:73 Awb recht op een passende vergoeding voor het rentenadeel dat hij als gevolg van de onverschuldigde belasting heeft geleden. Zie: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2023 20/00258, 10/00259 en 21/00470 (V-N 2023/8.8).

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Algemene wet bestuursrecht 8:73

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 8 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

653

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen