De Staatssecretarissen van Financiën informeren de Tweede Kamer over het evaluatierapport dat door de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI) is opgesteld over de besluitvorming rondom de Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262.

Deze richtlijn is vertraagd ingevoerd (V-N 2022/42.15). De hoofdconclusie van de onderzoekers is dat de onderzochte casus niet op zichzelf staat en dat er geen eenduidige oorzaak is, maar een samenloop van omstandigheden die heeft geleid tot het missen van de inwerkingtredingsdatum.

Voor wat betreft de vernieuwing van accijnsregistratiesysteem EMCS onderschrijven de onderzoekers het beeld dat knelpunten in de planning onvoldoende inzichtelijk waren voor de betrokken driehoekspartijen. Wanneer de onderzoekers dit in samenhang met het wetgevingsproces en de bredere context van het departement bekijken, herkennen zij een aantal patronen en dynamieken die bepalend zijn geweest, niet alleen in deze casus. De onderzoekers hebben op basis hiervan zeven lessen benoemd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 april

Informatiesoort: VN Vandaag

101

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen