Een eenmaal gemaakte keuze voor toepassing van de startersvrijstelling op het moment van verkrijging van een woning kan niet worden herroepen. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep overdrachtsbelasting.

In de casus die is voorgelegd aan de kennisgroep wil A de in 2022 geclaimde startersvrijstelling herroepen en de vrijstelling op de verkrijging van de nieuwe grotere woning toepassen waardoor hij gebruik kan maken van een in absolute zin hogere vrijstelling. Dit is niet mogelijk, aldus de kennisgroep.

De kennisgroep verwijst onder meer naar de parlementaire geschiedenis. Het kabinet beoogt met de startersvrijstelling de positie van koopstarters op de woningmarkt te verbeteren. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gedachte dat de startersvrijstelling bedoeld is voor de verkrijging van de eerste woning én om uitvoeringstechnische redenen, is in de wet de voorwaarde opgenomen dat de startersvrijstelling niet eerder is toegepast. Een mogelijkheid tot herroeping van een beroep op de startersvrijstelling doorkruist dit uitgangspunt.

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 juni

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen