De Kennisgroep successiewet geeft aan dat geen sprake is van een schenking als er geen verarming is aan de kant van de schenker, ook niet onder bijzondere omstandigheden zoals beschreven in de casus.

Aan de kennisgroep is de volgende casus voorgelegd: A is schadeplichtig ten opzichte van een goed van B. In plaats van het herstellen van de schade kiest A er voor om een soortgelijk nieuw goed te realiseren, om zo aan zijn vergoedingsplicht van de schade te voldoen. Dat is qua kosten goedkoper voor A. Voor B is dat prettig, want het nieuwe goed is meer waard dan een gerepareerd oud goed. Hij verrijkt derhalve. Volgens de kennisgroep is geen sprake van een schenking. In deze casus is namelijk geen sprake van verarming van de schenker. Verder is niet voldaan aan de bevoordelingsbedoeling.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 1

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 april

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen