De Belastingdienst heeft een kennisgroepstandpunt vrijgegeven over het overlijden van een genieter van termijnen uit een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht voor uitbetaling van de eerste termijn en de vraag of deze termijnen overgaan op de erfgenamen.

Het betreft de vraag of een recht op een reeds ingegane reeks van termijnen overgaat op de erfgenamen van de genieter als bedoeld in art. 3.126a lid 6 Wet IB 2001 wanneer de uitbetaling van de eerste termijn aan de genieter op het moment van zijn overlijden nog niet heeft plaatsgevonden.

Het antwoord van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting is bevestigend. Omdat de ingang van de termijnen contractueel is overeengekomen op een datum die ligt voor het overlijden van de genieter worden de termijnen in de zin van art. 3.126a Wet IB 2001 geacht te zijn ingegaan voordat de genieter overlijdt. Dit geldt ook als de daadwerkelijke uitbetaling van de eerste termijn nog niet heeft plaatsgevonden.

Doordat het recht op de ingegane termijnen overgaat op de erfgenamen moet de met de overleden genieter overeengekomen reeks termijnen op dezelfde wijze worden voortgezet en uitgekeerd aan de erfgenamen.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.126a

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 april

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen