De 30%-herziening wordt beoordeeld op het niveau van de formele werkgever, derhalve per BSN/RSIN/loonheffingennummer. Dat staat in een standpunt van een kennisgroep van de Belastingdienst over de gevolgen van een rechtsvormwijziging en de herziening van de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (premie AWf) (30%-herziening).

De verhouding tussen de aangegeven verloonde uren en de contracturen van een werknemer wordt in het kalenderjaar per afzonderlijke werkgever beoordeeld. Herziening van het lage percentage AWf, waar van toepassing, vindt ook per afzonderlijke werkgever plaats.

Een rechtsvormwijziging heeft niet per definitie tot gevolg dat sprake is van een nieuwe werkgever. Als door de rechtsvormwijziging wel sprake is van een nieuwe werkgever, met een nieuw BSN/RSIN/loonheffingennummer, geldt het bovenstaande. De 30%-herziening wordt in dat geval afzonderlijk voor de oude en de nieuwe werkgever berekend.

Wetsartikelen:

Besluit Wfsv 2.3

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 17 april

Carrousel: Carrousel

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen