Als de beschikking 30%-regeling een ingangsdatum kent tijdens een loontijdvak loopt de 20-maandsperiode ook af in de loop van een loontijdvak. Hierdoor moeten de diverse percentages die verstrijken in een loontijdvak worden toegerekend aan het loon dat ziet op de beide periodes van de 20 maanden. Dat staat in een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/ PH aanslag.

Als het loon niet specifiek is toe te rekenen mag een breuk op het loon worden toegepast. De breuk moet recht doen aan de toerekening van het loon. De toerekening kan plaatsvinden op basis van het herleidingsvoorschrift voor de loontijdvakken van art. 25 Wet LB 1964.

Specifieke feiten en omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een andere toerekening, zie ook het kennisgroepstandpunt van 24 augustus 2023, nr. KG:041:2023:6, V-N 2023/39.18.4 over loonbetaling rond einde looptijd 30%-regeling.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 25

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

220

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen