Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de levering van elk van de percelen afzonderlijk kwalificeert als één prestatie. Op deze prestatie is één BTW-regime van toepassing. De leveringen zijn terecht belast met BTW.

X cv koopt een voormalig campingterrein. Het terrein wordt verdeeld in tien percelen voor vrijstaande woningen met als bestemming ‘Wonen - Wonen in natuur en Natuur’. Van elk perceel is circa 75% bestemd als natuurgebied. Dit deel mag niet worden bebouwd, ook niet als tuin voor de bewoners, en moet als natuurterrein in stand worden gehouden. Ter zake van de levering van drie onbebouwde percelen brengt X cv BTW in rekening. In geschil is of de levering van de percelen (deels) is vrijgesteld van BTW. X cv stelt dat sprake is van twee prestaties: de belaste levering van een bouwterrein (het bouwblok) en de vrijgestelde levering van een natuurgebied (perceel minus het bouwblok). Volgens de inspecteur is er sprake van één prestatie: de belaste levering van een bouwterrein.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het HvJ EU, dat de levering van elk van de percelen afzonderlijk kwalificeert als één prestatie. Op deze prestatie is één BTW-regime van toepassing. De leveringen zijn terecht belast met BTW. Het hof wijst erop dat elk perceel één onroerende zaak vormt die door één verkoper wordt verkocht aan één koper voor één prijs in één akte van levering. Verder staat vast dat het niet mogelijk is om alleen het bouwvlak of alleen het natuurgebied te kopen. Ook is van belang dat het afzonderlijk verkopen van de natuurgebieden niet mogelijk is omdat daarvoor geen geïnteresseerden zijn te vinden. Het natuurgebied moet daarom worden gezien als bijkomend aan de hoofdprestatie nu duidelijk is dat het verkrijgen van een natuurgebied voor de afnemer geen doel op zich is. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Wet op de omzetbelasting 1968 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

572

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen