De Hoge Raad oordeelt dat het hof op de door de inspecteur bepaalde handelsinkoopwaarde op basis van een koerslijst geen verdere waardevermindering in aanmerking had mogen nemen.

X doet BPM-aangifte voor een BMW Coupé 435d xDrive M Sport en voldoet € 1648. Volgens het bijgaande taxatierapport is de handelsinkoopwaarde negatief. De waarde in onbeschadigde staat (€ 41.209) is namelijk lager dan de gecalculeerde schade (€ 42.699). In geschil is of na het schadeherstel en hertaxatie door Domeinen terecht een naheffingsaanslag van € 4328 op basis van een koerslijst is opgelegd. Volgens Hof Den Haag is de jonge exclusieve auto door de ernstige schade en de blijvende status als ex-schade-auto in waarde is gedaald. De waardedaling wordt in goede justitie vastgesteld op € 10.000, zodat een aanslag resteert van € 2722. De Staatssecretaris van Financiën stelt in cassatie dat bij toepassing van een koerslijst geen correcties zijn toegestaan.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof op de door de inspecteur bepaalde handelsinkoopwaarde op basis van een koerslijst geen verdere waardevermindering in aanmerking had mogen nemen. Als een auto waarvan de meer dan normale gebruiksschade voorafgaand aan de registratie helemaal is hersteld, dan is de taxatiemethode niet meer toegestaan. In de beslissing van het hof om de reële handelsinkoopwaarde van de auto in goede justitie vast te stellen, ligt besloten dat X met hetgeen hij ter staving aan gegevens heeft overgelegd, niet de werkelijke handelsinkoopwaarde heeft aangetoond (vgl HvJ EU 14 april 2015, C-76/14, Mihai Manea, V-N 2015/20.18). Het beroep van de Staatssecretaris is gegrond. De naheffingsaanslag wordt door de Hoge Raad vastgesteld op € 4275. Het incidentele hoger beroep van X is ook gegrond. Zo heeft het hof nagelaten X een vergoeding toe te kennen voor het verschijnen van zijn gemachtigde op de hoorzitting in de bezwaarfase en voor de proceskosten is een te lage waarde per punt toegepast. X krijgt een proceskostenvergoeding van driemaal € 1750 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand (cassatie, hoger beroep en beroep) en € 620 als bezwaarkosten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 6a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

284

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen