De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag stelt dat bij een verkorte looptijd de kortingsregeling van de versoberde 30%-regeling aan de achterkant wordt toegepast, waarbij de periode met het laagste percentage als eerste wordt ingekort.

Per 1 januari 2024 is de 30%-regeling aangepast met een afbouwende structuur voor de maximale vergoeding van 30%, 20% en 10% over drie opeenvolgende periodes van elk maximaal 20 maanden. De regeling kent uitzonderingen waarbij de maximale looptijd niet wordt gehaald, zoals bij eerder verblijf, tewerkstelling in Nederland of een te late aanvraag. De vraag rijst of bij een verkorte looptijd van de 30%-regeling de korting eerst in mindering komt op de periode met een vergoeding van maximaal 30% of op de periode met een vergoeding van maximaal 10%. De kennisgroep leidt uit de interpretatie van de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2024 af dat bij een verkorte looptijd de korting eerst de periode met een vergoeding van maximaal 10% raakt.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10eg

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ef

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ea

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

178

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen