De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/ PH aanslag heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de percentages van de 30%-regeling bij een wisseling van inhoudingsplichtige na de versobering van de regeling met ingang van 1 januari 2024.

Als de werknemer van inhoudingsplichtige wisselt en de versobering van de 30%-regeling is van toepassing dan moet de nieuwe inhoudingsplichtige de eerdere looptijd aan de voorkant korten. Er kan niet opnieuw worden begonnen met een percentage van 30 voor 20 maanden. Deze berekeningswijze moet ook worden toegepast als een werknemer binnen een concern wisselt van inhoudingsplichtige.

Als de werknemer een nieuwe inhoudingsplichtige krijgt en de werknemer wordt opnieuw een ingekomen werknemer wordt de eventuele eerdere looptijd van de 30%-regeling aan de achterkant gekort en kan wel opnieuw worden begonnen met een percentage van 30 voor maximaal 20 maanden. Dit geldt ook als er geen sprake is van een nieuwe inhoudingsplichtige maar wanneer de werknemer wel opnieuw wordt aangemerkt als ingekomen werknemer.

De kennisgroep merkt nog op dat wanneer een werknemer in Nederland woont, wisselt van inhoudingsplichtige en art. 10ed UBLB 1965 is niet van toepassing, geen sprake is van een ingekomen werknemer en de nieuwe inhoudingsplichtige de 30%-regeling niet kan toepassen.

In het standpunt worden meerdere voorbeelden verstrekt.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ed

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

192

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen