Een pendelscooter is een hulpmiddel als bedoeld in art. 6.17 lid 1 onderdeel d Wet IB 2001. De pendelscooter kwalificeert niet als scootmobiel en valt daardoor niet onder de aftrekbeperking van art. 6.17 lid 2 onder 2 Wet IB 2001. Dat staat in een kennisgroepstandpunt van de Belastingdienst.

De voorgelegde casus betreft een belastingplichtige die invalide is en daardoor rolstoelafhankelijk. In 2022 heeft belastingplichtige een rolstoelpendelscooter aangeschaft. Dit vervoermiddel is aangeschaft zodat belastingplichtige zich met de rolstoel over langere afstanden kan verplaatsen. Op de verder weg gelegen locatie kan dan nog van de rolstoel gebruik worden gemaakt. Indien de pendelscooter kwalificeert als hulpmiddel als bedoeld in art. 6.17 lid 1 onderdeel d Wet IB 2001, dan kunnen de aanschafkosten in aftrek worden uitgebracht als uitgaven voor specifieke zorgkosten, mits aan de overige voorwaarden voor aftrek wordt voldaan.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 17 april

58

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen