Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt de diverse formele verweren rond de bezwaarprocedure. De inspecteur heeft zorgvuldig gehandeld binnen de kaders van de formeelrechtelijke regels. De inspecteur treft geen verwijt van een onjuiste aanslagregeling omdat hij eerst in bezwaar kon zien wat het juiste inkomen was.

X doet aangifte IB/PVV 2021 waarin een bijstandsuitkering is opgenomen volgens opgaaf van de uitkerende instantie. De inspecteur regelt de aanslag conform aangifte. Omdat de feitelijke bijstandsuitkering lager is komt X in bezwaar. De inspecteur blijft in bezwaar de opgaaf van de uitkerende instantie als uitgangspunt nemen. Eerst nadat de inspecteur contact legt met die instantie wordt het werkelijke inkomen duidelijk. De inspecteur komt daarom tegemoet aan het bezwaar van X zonder vaststelling van een proceskostenvergoeding. De gemachtigde van X gaat in beroep voor een proceskostenvergoeding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt de diverse formele verweren rond de bezwaarprocedure. De inspecteur heeft zorgvuldig gehandeld binnen de kaders van de formeelrechtelijke regels. De inspecteur treft geen verwijt van een onjuiste aanslagregeling omdat hij eerst in bezwaar kon zien wat het juiste inkomen was. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Algemene wet bestuursrecht 3:2

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 april

Informatiesoort: VN Vandaag

582

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen